ยินดีต้อนรับสู่มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

เราเชื่อในโลกที่ผู้หญิงและเด็กปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์

การเข้าไปมีส่วนร่วม

เราคือมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ความรุนแรงทุกรูปแบบ และการละเมิดเด็ก รวมถึงส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

Chitrapon Vanaspong Chair Person
Salinee Suwannet Vice-Chair person
Anongluckruttana Phothachai Committee
Kanittarin Somtana Committee and Treasures

การเข้าไปมีส่วนร่วม

มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับเกียรติ 
คุณจะร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเราไหม

การบริจาค

บริจาควันนี้ มอบให้ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วน

การเป็นอาสาสมัคร

ศูนย์เพื่อน้องหญิงต้อนรับอาสาสมัครที่มีแรงบันดาลใจ จริงใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และช่วยเหลือ

การเรียนรู้

ให้ความรู้กับตัวเองและคนอื่น ๆ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์และความรุนแรงบนฐานคิดไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่ผู้คนนับล้านทั่วโลกเผชิญในชีวิตประจำวัน

Also keep updated on: