ติดต่อเรา:

บริการ

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และทักษะที่ส่งเสริมความสามรถของทีมของคุณได้

เราสามารถ:

  • อบรมในเรื่องปกป้องคุ้มครองเด็ก และสิทธิเด็ก
  • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องสิทธิมนุษยชน
  • อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการค้ามนุษย์
  • อบรมเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ
  • ให้คุณติดต่อและมาเยี่ยมสำนักงานของพวกเราที่อำเภอเชียงของเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@center4girls.org

Also keep updated on: