โครงการ:

Women’s Lens

Completed 20160901

ในโครงการ Women’s ศูนย์เพื่อน้องหญิง ทำงานกับเยาวชนผู้หญิงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจริงผ่านการผลิตภาพยนตร์สารคดี เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อสะท้อนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ แกนนำผู้หญิงได้รับการเสริมศักยภาพ เกี่ยวกับทักษะความรู้ในการผลิตภาพยนตร์เชิงสารคดี เป็นจริงของการเป็นแม่วัยรุ่น Women’s Lens ให้พลังกับผู้หญิงและให้ชุมชนมีความรู้เพื่อลดรอยด่างที่เกี่ยวข้องกับแม่ใส

Women’s Lens จบเดือนกันยาปี 2559 ดูวิดีโอได้ที่นี่

Spoil

The Route

A Teenage Girl HIV Positive and Pregnant

Unlove Family

Chance

With Love and Understanding

My Story

Motherhood 

Life for Change

Also keep updated on: