งานของเรา:

ทีมงาน

We are Center for Girls:

Chitrapon Vanaspong Chair Person
Salinee Suwannet Vice-Chair person
Anongluckruttana Phothachai Committee
Kanittarin Somtana Committee and Treasures
Nunnaree Luangmoi Founder & Director (Committee and Secretary)
Patchareerat Bunrat Development Worker
Prapanan Kamjan Accountant
Krittin Chotmanikanchana Corporate Communication

ทีมงานมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

Nunnaree Luangmoi ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง Nunnaree มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นในชุมชนของตัวเอง มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุด ในด้านอารมณ์และจิตใจ ทำให้เขาสามารถเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเด็กหญิงมีความฝันสามารถไปถึงอนาคตที่ดีมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำกระบวนการ อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ Nunnaree ศึกษาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จบปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Patchareerat Bunrat (พลอยใส) จบปริญญาตรีในสาขาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามและดูแลการเงินช่วยในการบริหารขององค์กร ช่วยพัฒนาและดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เด็กๆ และผู้หญิงในชุมชน เป็นคนใจดีและมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งทำให้เขาสามารถเผชิญความท้าทายของงานนี้ได้ เด็กๆกลุ่มเป้าหมายชอบกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ที่พัชรีรัตน์ เป็นผู้นำเด็กๆมีความสุขและสนุกสนาน

Prapanan  Kamjan  (ออย) จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี เริ่มทำงานที่นี่ในเดือน กรกฎาคม 2561 หน้าที่หลักคือ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับองค์กร ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปีให้กับองค์กร เป็นคนชอบความสงบ เรียบง่าย และอยากจะฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยงานองค์กรในด้านต่างๆ

 

The Volunteers

I want to volunteer
Current volunteers:
Past volunteers:
Peggy Pei China
Sandra Bulka Germany
Julie Palstrøm Denmark
Wanwarin Yensuk Thailand
Kristen Rive-Thomson New Zealand
Aimee Vulinovich New Zealand
Katie Lestner United Kingdom
Cheryl Li United Kingdom
Melissa Weakley United States of America
Miam Monkanphai Thailand
Claire Horwood Canada
Robin Wellström Sweden
Joel Ruud United States of America
Kim Miller United States of America
Fiona Pötzinger Germany
Wenhui Deng China
Julia Lövenich Germany
Kimberly Williams United States of America
Marit Oja Estonia
Natcha Sangmanee Thailand
Alec Peeples United States of America
Katherine Wilkins United States of America
Maia Mounsher United Kingdom
Kelsi Young United States of America
Jessica Hatfield United States of America
Charissa Cable United States of America
Emily Elizabeth United States of America
Gabriel Boivin Canada
Worrawantra Nuam-in Thailand
Niki Spalding Canada
Isabelle Amurao Philippines
Also keep updated on: