ร่วมมือกับเราเพื่อยุติการค้ามนุษย์ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ในจังหวัดเชียงราย คุณสามารถบริจาคให้มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง หรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของเราและบริจาคให้พวกเขา

ช่วยเราขยายและสร้างความเข้มแข็ง

ส่วนมากเงินทุนของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงถูกกำหนดว่าต้องใช้เฉพาะโครงการ ยังไม่มีผู้ให้ทุนแบบไม่มีเงื่อนไขที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆเรื่อง ทุนสำหรับการบริหารองค์กรหรือสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นมีจำนวนน้อย แต่กองทุนแบบนี้มีคุณค่ามาก ทำให้องค์กรขนาดเล็กแบบเรามีโอกาสที่จะขยายปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ หากคุณบริจาค คุณจะได้ช่วยและสนับสนุนมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงให้พัฒนาและก้าวหน้า

คุณยังสามารถช่วยเราให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้

ส่วนมากโครงการของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง สร้างการมีส่วนร่วม เน้นความยั่นยืน และ โครงการมีระยะเวลาหลายปี แต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมักพบผู้ประสบปัญหา รายบุคคล หรือรายครอบครัว ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร มีที่พักที่ปลอดภัย หรือ การศึกษาของเด็ก และการบริจาคของท่านสามารถมีสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้ประสบปัญหาให้มีสถานะและคุณภาพที่ดีขึ้นได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประสบปัญหารายบุคคลหรือครอบครัว (Peak Hana Plum Sunny Bell Lola River)

เราขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนพวกเรา

Also keep updated on: