การเข้าไปมีส่วนร่วม:

งานและการฝึกงาน

โอกาสในการทำงาน

  • ไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ในขณะนี้

โอกาสในการฝึกงาน

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลกและเรารับนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี หากคุณสนใจที่จะฝึกงานที่ CFG กรุณาส่ง CV ของคุณมาที่ info@center4girls.org

มูลนิธิศูนย์เพื่อนน้องหญิงเป็นองค์กรที่มีโอกาสเท่าเทียมกัน ผู้สมัครที่ผ่านการรับรองจะได้รับการพิจารณาสำหรับการจ้างงานและการฝึกงานโดยไม่คำนึงถึงอายุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ถิ่นกำเนิด รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานะทหารผ่านศึก

Also keep updated on: