เกี่ยวกับเรา:

นโยบายการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ใครสามารถร้องเรียนได้

 • เด็ก ผู้หญิง
 • ประชนชนทั่วไป
 • คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง
 • เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง
 • หน่วยงานรัฐและเอกชน
 • องค์กรเครือข่าย
 • องค์กรผู้ให้ทุน

หัวข้อร้องเรียน

 • ไม่ปฏิบัติตนตามนโยบายคุ้มครองเด็ก
 • มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น ใช้ความรุนแรงกับเด็กและผู้หญิง เรียกร้องผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือแอบอ้างองค์กร
 • ใช้งบประมาณในทางที่ไม่โปร่งใส

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียนได้ตลอดเวลา กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนและส่งแบบฟอร์มที่:

 • อีเมล: info@centerforgirls.org
 • เฟสบุ๊ค: Center For Girls
 • ไลน์ไอดี: center4girls
 • จดหมายผ่านทางไปรษณีย์: 517 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
 • สำนักงานมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

คุณยังสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ +66 (0) 81-8824985

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

การรักษาความลับ

 • ผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนามหรือรู้สึกไม่สะดวกใจสามารถเลือกแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตนได้  
 • ข้อมูลของผู้ร้องเรียน ตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน จะได้รับการปกป้อง และรักษาเป็นความลับ  
 • การดำเนินการใด ๆ จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานในการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การฟ้องร้องดำเนินคดี หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 • ข้อเท็จจริงและลักษณะของการร้องเรียนหรือเหตุการณ์   บันทึกการสอบสวนจะถูกรักษาเป็นความลับ  

กลไกการจัดการ

 • รับเรื่องราวร้องเรียน
 • คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • ประชุมทีมเพื่อวางแผนจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ดำเนินการตามมาตรการขององค์กร
 • แจ้งผล ยุติ และปิดเคส
Also keep updated on: