ติดต่อเรา:

บริการ

มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และทักษะ ส่งเสริมความสามรถของทีมของคุณ

บริการที่มีอยู่:

  • อบรมในเรื่องปกป้องคุ้มครองเด็ก และสิทธิเด็ก
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องสิทธิมนุษยชน
  • อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการค้ามนุษย์
  • ภาวะความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ
  • ติดต่อและมาเยี่ยมสำนักงานของพวกเราที่เชียงของเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

อีเมล์เราได้มี่ info@center4girls.org สอบถามเกี่ยวกับการติดต่อ