เสริมสร้างพลังผู้หญิงและเด็กๆ

ศูนย์เพื่อน้องหญิง เชื่อว่าในโลกนี้ สตรีและเด็ก ๆ ทุกคนมีความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตบนความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การเข้าไปมีส่วนร่วม

เราคือศูนย์เพื่อน้องหญิง

ศูนย์เพื่อน้องหญิงทำงานในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อป้องกันต่อการค้ามนุษย์ ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และการละเมิดเด็ก

นันท์นารี หลวงมอย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศูนย์เพื่อน้องหญิง
พัชรีรัตน์ บุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
เอมิลี่ เพร เจ้าหน้าที่ระดมทุนต่างชาติ
มายา มาวน์เชอร์ เจ้าหน้าที่ระดมทุนต่างชาติ

การเข้าไปมีส่วนร่วม

มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความมีเกียรติ 
คุณจะร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงไหม

การบริจาค

บริจาควันนี้ มอบให้ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วน

การเป็นอาสาสมัคร

ศูนย์เพื่อน้องหญิงต้อนรับอาสาสมัครที่มีแรงบันดาลใจ จริงใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และช่วยเหลือ

การเรียนรู้

ให้ความรู้กับตัวเองและคนอื่น ๆ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์และความรุนแรงบนฐานคิดไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่ผู้คนนับล้านทั่วโลกเผชิญในชีวิตประจำวัน