งานของเรา:

ทีมงาน

We are Center for Girls:

นันท์นารี หลวงมอย ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศูนย์เพื่อน้องหญิง
พัชรีรัตน์ บุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
เอมิลี่ เพร เจ้าหน้าที่ระดมทุนต่างชาติ
มายา มาวน์เชอร์ เจ้าหน้าที่ระดมทุนต่างชาติ

Nunnaree Luangmoi ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของศูนย์เพื่อน้องหญิง Nunnaree มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นในชุมชนของตัวเอง มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุด ในด้านอารมณ์และจิตใจ ทำให้เขาสามารถเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเด็กหญิงมีความฝันสามารถไปถึงอนาคตที่ดีมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำกระบวนการ อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ Nunnaree ศึกษาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จบปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Patchareerat Bunrat (พลอยใส) จบปริญญาตรีในสาขาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามและดูแลการเงินช่วยในการบริหารขององค์กร ช่วยพัฒนาและดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เด็กๆ และผู้หญิงในชุมชน เป็นคนใจดีและมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งทำให้เขาสามารถเผชิญความท้าทายของงานนี้ได้ เด็กๆกลุ่มเป้าหมายชอบกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ที่พัชรีรัตน์ เป็นผู้นำเด็กๆมีความสุขและสนุกสนาน

Sanya Janthawong (วอยด์) เป็นเจ้าหน้าที่สื่อและข้อมูล เริ่มทำงานที่นี่ในเดือนมกราคม 2562 หน้าที่หลัก คือ การรวบรวมข้อมูล การประเมินผล และสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้เขายังช่วยในการนำการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้หญิงและเด็ก ๆ ในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความทุ่มเทของเขาอย่างแท้จริง วอยด์ศึกษาจิตวิทยาสังคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหลังจากสำเร็จการศึกษาเขาทำงานที่องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เขาหลงใหลเกี่ยวกับงานประเภทนี้ ในขณะที่เขาชอบที่จะช่วยให้ผู้คนบรรลุศักยภาพของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกัน

Emily Prey จบปริญญาตรีในชาประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Williams College (ประเทศอเมริกา) เป็นคนจริงใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมพลังผู้หญิง (สุภาษิตหนึ่งที่เขาชอบพูดถึงคือ ผู้หญิงที่มีพลังเอาพลังไปให้ผู้หญิง) มีประสบการณ์ในการระดมทุน งานวิจัยและการเขียนซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งสมาชิกของทีมที่ประมาณค่ามิได้

Maia Mounsher จบปริญญาตรีในวีชาการพัฒนานานาชาติที่มหาวิทยาลัย Sussex University (ประเทศอังกฤษ) อาศัยอยู่ทวีปเอเชียเกิน 5 ปีแล้ว เคยเป็นครู อาสาสมัคร และใช้เวลาในการเรียนภาษาไทย ทั้งพูดและอ่านเขียน อยู่ที่เชียงของตั้งแต่มีนาคมปี 2559 เขาเชื่อว่า คนท้องถิ่นเข้าใจสถานการณ์ของเขาเองดีที่สุดแล้วและควรจะเป็นคนนำทางการพัฒนาของตัวเองด้วย ส่วนมากเขาใช้เวลาในการแปลหรือเป็นล่ามเพื่อทำให้เสียงของคนที่นี่ดังขึ้นและช่วยให้เสียงนี้ได้ไปถึงระดับสากล