มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงมีโครงการหลายโครงการที่เราดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เรายินดีต้อนรับอาสาสมัครที่สามารถอยู่ได้หลายเดือน เพื่อช่วยทำงานประจำวันขององค์กรและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ในด้านเหล่านี้

  • คนที่เก่งภาษาอังกฤษ เพื่อแปลเอกสาร และช่วยสื่อสารกับอาสาสมัครต่างชาติ
  • คนที่ออกแบบทั้งระบบเว็บไซต์และหน้าตาของเว็บเองทั้งหมด (Web Developer)
  • นักออกแบบภาพพิมพ์ (Graphic Designer)
    • คนที่สามารถทำวิดีโอคลิปสั้น เพื่อให้ข้อมูล (เรื่องละประมาณ 1 นาที) ในประเด็นต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การไร้สัญชาติ การละเมิดสิทธิเด็ก ฯลฯ
  • ช่างภาพ ช่างถ่ายภาพยนตร์
  • นักเขียนรายงาน ข้อเสนอโครงการ

ช่วยติดต่อเรา และระบุประสบการณ์ของตัวเองพร้อมกับคำอธิบายว่าทำไมถึงอยากจะเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง และคุณมีแผนที่จะอยู่กับเรานานเท่าไหร่