ร่วมมือกับเราเพื่อยุติการค้ามนุษย์ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ในจังหวัดเชียงราย คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบริจาคให้มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง หรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและมอบให้เขา

ช่วยเราขยายและสร้างความเข้มแข็ง

ส่วนมากเงินทุนของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงถูกกำหนดว่าต้องใช้เฉพาะโครงการ ยังไม่มีผู้ให้ทุนที่ไม่ต้องกำหนดเปิดกว้างสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆเรื่อง (สำหรับการบริหารองค์กรหรือสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็น) มีจำนวนน้อย แต่กองทุนแบบนี้มีคุณค่ามาก ทำให้องค์กรเล็กมีโอกาสที่จะขยายปรับปรุงให้ดีขึ้นและทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ หากคุณบริจาคคุณจะได้ช่วยและสนับสนุนมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงพัฒนาและก้าวหน้า

คุณก็สามารถช่วยเราให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้

ส่วนมากโครงการของมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง เป็นแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่นยืน และใช้ระยะเวลาหลายปี แต่เจ้าหน้าที่เจอผู้ประสบปัญหาบ่อย ในรูปแบบของรายบุคคล หรือครอบครัว ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐาน อาหาร มีที่พักที่ปลอดภัย หรือการศึกษาของเด็ก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประสบปัญหารายบุคคลหรือคอรบครัว (Peak Hana Plum Sunny Bell Lola River) และจำนวนเงินของท่านสามารถมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ต่อผู้ประสบปัญหา ให้มีสถานะและคุณภาพที่ดีขึ้นได้

เราขอขอบคุณท่าน ที่ได้สนับสนุนพวกเรา